Thứ Ba, Tháng Tư 24, 2018
Home Đảm bảo chất lượng giáo dục

Đảm bảo chất lượng giáo dục

Sổ tay đánh giá Hiệu trưởng

Tài liệu này mô tả một mô hình mới để đánh giá hiệu trưởng của các trường. Những nhà lãnh đạo mới đã thiết kế mô hình này cho một mục tiêu đơn giản:...

Giáo viên thế kỷ 21 Sử dụng đánh giá để cải tiến giảng dạy

Ở một số quốc gia, khái niệm về đánh giá giáo viên (chưa bàn đến ứng dụng của nó) thường gây nhiều tranh cãi mỗi khi được nhắc đến. Đánh giá dựa trên tiêu...

Đánh giá giáo viên Khung khái niệm và các ví dụ thực tiễn quốc...

As the most significant resource in schools, teachers are critical to raise education standards. Improving the efficiency and equity of schooling depends, in large measure, on ensuring that teachers are highly skilled, well resourced, and motivated...

Giảng dạy và học tập: Đảm bảo chất lượng cho mọi người

Báo cáo giám sát toàn cầu EFA lần thứ 11 cung cấp bảng cập nhật kịp thời về tiến bộ trong việc thực hiệc các mục tiêu giáo dục toàn cầu ở các quốc...

Cải thiện hiệu quả giảng dạy

Bài báo cáo đo lường kết quả của sáng kiến Giảng dạy hiệu quả thông qua kết quả học tập của học sinh trong năm học 2013 – 2014. Mục tiêu của sáng kiến...