Thứ Ba, Tháng Tư 24, 2018

Trường học Việt Nam có trang bị kiến thức cần thiết phục vụ cho...

Trường học Việt Nam có trang bị kiến thức cần thiết phục vụ cho một nền kinh tế công nghiệp hoá? Báo cáo này muốn tìm hiểu liệu các trường học Việt Nam có trang...

Học thêm có giúp phát triển tư duy của trẻ?: Kinh nghiệm của Việt...

Bài viết này tập trung nghiên cứu liệu việc tham gia các lớp học thêm có giúp các em phát triển tư duy dựa trên số liệu thu được từ vòng 2 và vòng...

Sự hình thành và phát triển của bất bình đẳng trong học tập giữa...

Theo các chương trình đánh giá quốc tế, hiện vẫn tồn tại khoảng cách khá lớn về học tập. Trong bài nghiên cứu này, tác giả sử dụng số liệu lặp về trẻ từ...

Tiến bộ của học sinh: Báo cáo kết quả Khảo sát Trường học tại...

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phổ cập giáo dục và cũng đã tiến hành đổi mới giáo dục nhằm nâng cao chất lượng...

Vai trò của giáo dục đối với sự phát triển kỹ năng: Kinh nghiệm...

The expansion of schooling in developing countries has improved educational access significantly in recent years, but raises questions about what is learned in school and how this relates to the development of productive skills...

Điều tra trường học 2016-2017: Thiết kế và xây dựng bài kiểm tra môn...

Năm 2010, CTNC “Những Cuộc đời trẻ thơ” bắt đầu triển khai cấu phần khảo sát trường học tại cả 4 quốc gia, trong đó bao gồm cả một phần của nhóm trẻ nhỏ...

The secret to Finland’s sucess educating teachers – Pasi Sahlberg

In the last decade, Finland has emerged as the leading OECD country in educational achievement. In examining the sources of Finland’s dramatic rise to the top, research shows one key element that has impacted Finland’s...

Cải cách giáo dục và An ninh Quốc gia Hoa Kỳ

Education has historically given all Americans—rich and poor, black and white—opportunity. It has allowed individuals to achieve their dreams, and it has fueled the continued innovation, growth, prosperity, and security of this nation. Today, however, as America’s...

Making education reform happen: is there an “Asia” way – Philip Hallinger

Báo cáo này trình bày một phân tích mô tả về tiến trình cải cách giáo dục tại một số quốc gia Đông Nam Á được lựa chọn giai đoạn 1995 đến 2007. Báo...

Những nền tảng để thanh niên thành công

Mỗi lứa tuổi ở mỗi xã hội đều phải vật lộn với câu hỏi xã hội hy vọng sẽ tạo ra những kết quả gì trong việc nâng tầm thế hệ trẻ. Chính xác là...