Thứ Ba, Tháng Tư 24, 2018
Home Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục

Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục

Thoát khỏi điểm cân bằng mức thấp của chất lượng giáo...

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm cung cấp thông tin cho ban Lãnh đạo của dự án “Nghiên cứu nhằm nâng cao chất...

Học thêm và kết quả học tập của trẻ 8 tuổi...

Mặc dù tỷ lệ nhập học trong độ tuổi tiểu học ở Việt Nam cao (91%), nhưng hầu hết học sinh tiểu học chỉ...

Tầm nhìn mới cho giáo dục: Khuyến khích học về các...

Dự án “Tầm nhìn mới cho Giáo dục” xem xét về tiềm năng của công nghệ đóng góp vai trò cải thiện nền giáo...

Các giáo viên cần biết gì và có thể làm được...

Ấn bản lần thứ hai “Giáo viên nên biết gì là có thể làm được gì” đúc kết từ “Năm đề xuất cốt lõi”...

Chuẩn bị đội ngũ giáo viên và phát triển đội ngũ...

Nhiều quốc gia đã có sự gia tăng nhanh chóng về số người có trình độ giáo dục cao. Nhưng trong một thế giới...

Giáo viên thế kỷ 21 Sử dụng đánh giá để cải...

Ở một số quốc gia, khái niệm về đánh giá giáo viên (chưa bàn đến ứng dụng của nó) thường gây nhiều tranh cãi...

Khung khái niệm – Mô hình hướng dẫn lãnh đạo –...

Nghiên cứu này trình bày một mô hình khái niệm về thúc đẩy hành chính hiệu quả trong nhà trường bằng cách xác định...

Tinh thần lãnh đạo ở trường học tạo nên sự khác...

Trong suốt 20 năm qua, các cuộc thảo luận về việc làm thế nào để trang bị cho những nhà lãnh đạo trước khi...

Bạn kêu gọi mọi người điều gì thông qua tầm nhìn?...

Trong bối cảnh giáo dục toàn cầu đang thay đổi, các nhà hoạch định chính sách và công chúng có những kỳ vọng cao...

Những quan điểm quốc tế về phát triển lãnh đạo: Định...

Trong suốt 20 năm qua, các cuộc thảo luận về việc làm thế nào để trang bị cho những nhà lãnh đạo trước khi...