Học tập tinh thần lãnh đạo: Nghiên cứu về những liên...

Giáo dục được xem là yếu tố sống còn và sự thành công của cá nhân và quốc gia trong bối cảnh toàn cầu....

Giáo viên tại Phần Lan, nghề đáng tin cậy

Dạy học là một nghề được ưa thích tại Phần lan. Số lượng ứng viên dự tuyển thường cao hơn so với lượng chỉ...

Học thêm và cảm nhận về mức sống: Kinh nghiệm thực...

Học thêm và cảm nhận về mức sống: Kinh nghiệm thực tế của trẻ em Việt Nam Liệu trẻ em được học thêm có hạnh...

Thoát khỏi điểm cân bằng mức thấp của chất lượng giáo...

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm cung cấp thông tin cho ban Lãnh đạo của dự án “Nghiên cứu nhằm nâng cao chất...

Các loại hình trừng phạt thân thể trong phạm vi trường...

Trên thế giới, việc sử dụng các loại hình trừng phạt thân thể trong phạm vi trường học ngày càng bị pháp luật nghiêm...

Học thêm và kết quả học tập của trẻ 8 tuổi...

Mặc dù tỷ lệ nhập học trong độ tuổi tiểu học ở Việt Nam cao (91%), nhưng hầu hết học sinh tiểu học chỉ...