Học thêm và kết quả học tập của trẻ 8 tuổi...

Mặc dù tỷ lệ nhập học trong độ tuổi tiểu học ở Việt Nam cao (91%), nhưng hầu hết học sinh tiểu học chỉ...

Trường học Việt Nam có trang bị kiến thức cần thiết...

Trường học Việt Nam có trang bị kiến thức cần thiết phục vụ cho một nền kinh tế công nghiệp hoá? Báo cáo này muốn...

Học thêm có giúp phát triển tư duy của trẻ?: Kinh...

Bài viết này tập trung nghiên cứu liệu việc tham gia các lớp học thêm có giúp các em phát triển tư duy dựa...

Sự hình thành và phát triển của bất bình đẳng trong...

Theo các chương trình đánh giá quốc tế, hiện vẫn tồn tại khoảng cách khá lớn về học tập. Trong bài nghiên cứu này,...

Tiến bộ của học sinh: Báo cáo kết quả Khảo sát...

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phổ cập giáo dục và cũng đã tiến...

Vai trò của giáo dục đối với sự phát triển kỹ...

The expansion of schooling in developing countries has improved educational access significantly in recent years, but raises questions about what is learned in school...