Nhân rộng giáo dục chất lượng ở các quốc gia đang...

Trên thế giới, nhiều quốc gia đang loay hoay tìm cách nhân rộng giáo dục chất lượng cho trẻ em và người trẻ. Giáo dục...

Cách thức các hệ thống trường học tốt nhất trên thế...

Cải cách giáo dục là mục tiêu hàng đầu trong chương trình nghị sự ở hầu hết các quốc gia. Do có sự gia tăng...

Giảng dạy và học tập: Đảm bảo chất lượng cho mọi...

Báo cáo giám sát toàn cầu EFA lần thứ 11 cung cấp bảng cập nhật kịp thời về tiến bộ trong việc thực hiệc...

Những kỹ năng mà mọi học sinh thế kỷ 21 cần...

Khoảng cách giữa các kỹ năng con người học được và cần có ngày càng hiện rõ, vì giáo dục truyền thống ngày càng...

Cải thiện hiệu quả giảng dạy

Bài báo cáo đo lường kết quả của sáng kiến Giảng dạy hiệu quả thông qua kết quả học tập của học sinh trong...

Tầm nhìn mới cho giáo dục: Mở khóa tiềm năng công...

Để sống trong một thế giới của công nghệ phát triển không ngừng, học sinh không chỉ sở hữu các kỹ năng như nghệ...