Bill Gates nghĩ điều này sẽ là tương lai của giáo...

“Tôi giỏi Toán, nhưng điều gì xảy ra với kỹ năng viết, tôi cảm thấy ít tự tin về bản thân mình,” Gates viết...

5 đồ thị mô tả về tương lai của giáo dục

Một báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới về những kỹ năng xã hội và cảm xúc mà một đứa trẻ phải học...

9 cách điều chỉnh giáo dục phù hợp với thế kỷ...

Năm 2040, nhiều trẻ em sinh trong năm nay sẽ tham gia vào thị trường lao động. Thế giới của bọn trẻ sẽ rất...