[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Xem chi tiết” link=”url:http%3A%2F%2Fjournals.sagepub.com%2Fdoi%2Fpdf%2F10.1177%2F1741143213486027|title:http%3A%2F%2Fjournals.sagepub.com%2Fdoi%2Fpdf%2F10.1177%2F1741143213486027|target:%20_blank|”][vc_column_text]Trong suốt 20 năm qua, các cuộc thảo luận về việc làm thế nào để trang bị cho những nhà lãnh đạo trước khi bắt đầu sự nghiệp giáo dục. chủ đề này xuất hiện với tần suất nhiều hơn trong các diễn đàn chính trị và mang tính chất chuyên nghiệp hơn.

Những cuộc tranh luận về vị trí, hình dạng và tính phức tạp của những điều này tạo nên sự phát triển đầy ý nghĩa, phổ biến ở các chủ đề về ranh giới về địa lý, hệ thống và văn hoá. Các hoạt động này được quan tâm rộng rãi hơn và được làm nghiên cứu về những yếu tố tạo nên sự thành công của đội ngũ lãnh đạo nhà trường. Giờ đây, bạn phải chấp nhận rằng không thể thảo luận về sự thành công của lãnh đạo mà không tham khảo tài liệu về sự phát triển lãnh đạo, hoặc ngược lại.

Trong bài viết này, các tác giả đã đưa ra những quan điểm đa dạng về ba loại bài viết. Loại đầu tiên cho thấy khía cạnh so sánh giữa chương trình phát triển lãnh đạo và chương trình đưa ra các định nghĩa/chương trình thiết kế. Định nghĩa đề cập đến việc củng cố các cơ sở lý luận và quy trình của các chương trình, thiết kế cấu trúc và nội dung chương trình. Các bài báo so sánh những quan điểm như trên, nhằm cung cấp nền tảng rộng hơn và xuyên quốc gia , từ đó thảo luận chuyên sâu về phát triển lãnh đạo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]