[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_btn title=”Xem chi tiết” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.younglives-vietnam.org%2Fpublications%2Fworking-papers%2Fdo-extra-classes-improve-cognitive-test-scores|title:http%3A%2F%2Fwww.younglives-vietnam.org%2Fpublications%2Fworking-papers%2Fdo-extra-classes-improve-cognitive-test-scores|target:%20_blank|”][vc_column_text]Bài viết này tập trung nghiên cứu liệu việc tham gia các lớp học thêm có giúp các em phát triển tư duy dựa trên số liệu thu được từ vòng 2 và vòng 3 của chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam. Sử dụng mô hình giá trị gia tăng chuẩn, nhóm tác giả nhận thấy không có mối liên hệ giữa số giờ học sinh học thêm và điểm kiểm tra tư duy (qua các bài kiểm tra toán và vốn từ). Tuy nhiên một số các yếu tố khác (trình độ học vấn của cha mẹ, điều kiện kinh tế hộ gia đình, nhóm dân tộc và giới tính) lại có ảnh hưởng nhất định đến kết quả kiểm tra tư duy của trẻ. Các kết quả này vẫn được giữ vững sau khi đã thử nhiều phương pháp tính và mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự đầu tư lớn về tài chính vào các lớp học thêm của cha mẹ trẻ trong mẫu điều tra không ảnh hưởng đến tư duy của trẻ.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image source=”featured_image” img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row]