[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Xem chi tiết” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.wallacefoundation.org%2Fknowledge-center%2FPages%2F1_1-collective-leadership-learning-from-leadership.aspx|title:http%3A%2F%2Fwww.wallacefoundation.org%2Fknowledge-center%2FPages%2F1_1-collective-leadership-learning-from-leadership.aspx|target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Giáo dục được xem là yếu tố sống còn và sự thành công của cá nhân và quốc gia trong bối cảnh toàn cầu. Các chính trị gia Hoa Kỳ đã đưa giáo dục làm trung tâm trong bộ máy chính trị; và gíao dục đã được vào chủ đề trọng tâm trong các chương trình nghị sự của châu Âu và châu Á. Sự đồng thuận này cho thấy sự đóng góp của lãnh đạo trong việc thực hiện các sang kiến nhằm cải thiện chất lượng dạy và học cho giáo viên và học sinh.

Nghiên cứu cho thấy tập trung nghiên cứu về sự phát triển của xã hội được chứng minh là cần thiết hơn nghiên cứu về sự thành công của đội ngũ lãnh đạo giáo dục. Quỹ Wallace đã tài trợ 6 năm để tiến hành nghiên cứu rộng rãi, để tìm ra được bản chất của sự thành công của đội ngũ lãnh đạo giáo dục, và để hiểu rõ lãnh đạo có thể cải thiện việc thực hành giáo dục và học tập cho sinh viên như thế nào.

Cụ thể hơn, chúng tôi đã cố gắng thực hiện những công việc sau:

  • Xác định tiểu bang, quận và trường học lãnh đạo, đang trực tiếp hoặc gián tiếp thúc đẩy thực hành giáo dục cho học sinh
  • Làm rõ vai trò nhà lãnh đạo thành công thực hành sự ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến chất lượng dạy và học
  • Xác định khả năng mà các cá nhân và các nhóm ở các tiểu bang, quận huyện, trường học và lớp học, có ý chí và kỹ năng cần thiết để cải thiện việc học; thiết lập mức độ cho phép khả năng làm việc và khuyến khích họ hành động dựa trên năng lực và động cơ đó.
  • Mô tả cách thức và sự thành công của các cá nhân và các nhóm ở các tiểu bang, quận huyện và các trường, lớp học, giúp đỡ những người khác có được ý chí và kỹ năng cần thiết để cải thiện việc học.
  • Xác định những đặc trưng vùng miền để khuyến khích phát triển các giá trị, nâng cao năng lực và thực hành giáo dục để cải thiện việc học.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]