Trong thập niên qua, Phần Lan nổi lên như là một quốc gia đứng đầu trong các nước OECD về thành tựu giáo dục. Trong việc tìm hiểu những nguyên nhân giúp Phần Lan nhanh chóng đạt được vị trí cao này thì các nghiên cứu chỉ ra rằng một yếu tố quan trọng hơn hết giúp tạo ra thành quả này của Phần Lan đó chính là: đội ngũ giáo viên xuất sắc. Bài viết này mô tả khái quát những yếu tố then chốt của hệ thống giáo dục thành công của Phần Lan, xem xét sự chuẩn bị đội ngũ giáo viên, phát triển chuyên môn và học tập chuyên môn, hệ thống ra quyết định, những thực tế của chương trình học và đánh giá, những vấn đề chính sách trong tương lai của Phần Lan và những bài học mà Hoa Kỳ có thể học được từ thành công của Phần Lan.

Xem toàn văn tiếng Việt tại đây: Bí quyết thành công của Phần Lan Đào tạo Giáo viên – Pasi Sahlberg – Dịch bởi Nguyễn Hoàng Thiện