“Nhưng nếu chúng ta hình dung lại toàn bộ hệ thống bằng cách học hỏi từ học sinh và gia đình.

Bằng cách hỏi họ muốn gì và họ cần gì.

Bằng cách hỏi rằng cơ hội, khả năng lãnh đạo và sự quyết tâm trông như thế nào qua góc nhìn của họ?

Và một khi chúng ta thấy tầm nhìn đó chúng ta sẽ làm gì khác đi?

Ngay từ bây giờ

Đây là thử thách trông gai của chúng ta”

Nguồn: Teach For All Learning Lab

Dịch bởi: Kha Thị Mỹ Trang.