Là một người giáo viên, khi quá bận rộn với cuộc sống, bạn có nghĩ mình đã lỡ mất điều gì không? “Is the world that’s busy, or my mind?” (Haemin Sunim – The things you can see only when you slow down) – “Là thế giới ngoài kia bận rộn hay tâm trí tôi bận rộn?”.

Bạn có cảm thấy khi bạn bận rộn, bạn stress, thì cái nhìn của bạn về học trò mình cũng có phần tiêu cực hơn không? Có lẽ, hình ảnh này quen thuộc với giáo viên dạy lớp Teen hơn cả: có em cả buổi học không nói một câu, mặt mày cau có; có em luôn tìm cách gây chuyện với bạn bè, thầy cô đến mức bị cô lập, bị mời ra khỏi lớp, mời phụ huynh… Làm sao để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này đây? Bạn sẵn sàng thay đổi chưa? Vì nếu chúng ta suy nghĩ và hành động như cũ, kết quả sẽ như cũ.

Nhưng bắt đầu từ đâu nhỉ? Hãy dừng lại, hít thở, lắng nghe “Chuyện của Curtis”, bạn có thể tìm thấy câu trả lời từ đây.

Người dịch và viết giới thiệu: Trần Hoàng Yến