Mùa tựu trường đang đến gần, hàng triệu trẻ em Việt Nam sẽ bắt đầu năm học 2018-2019 vào ngày 20.08.2018. Trong ngày đầu tiên đi học của các con, các thầy cô nên tập trung vào tạo kết nối với các con trước khi đi vào nội dung bài học.


Những thông điệp đầu tiên luôn tạo ấn tượng
lâu dài đối với học sinh.

 

6 thông điệp ý nghĩa sau đây từ thầy cô sẽ giúp các con tự tin và làm chủ việc học của mình.

  1. Các con là trung tâm của lớp học, không phải thầy cô.
  2. Trong lớp học, con vừa là một học sinh, nhưng cũng là một người con bình thường.
  3. Các con sẽ là người tham gia vào các hoạt động trong lớp và học một cách chủ động. Thầy cô chỉ là người hỗ trợ, và thầy cô sẽ chỉ là người hỗ trợ mà thôi. 
  4. Các con đều là người quan trọng trong lớp, vì trong cùng một lớp, bất cứ điều gì các con làm cũng sẽ tác động đến mọi người, dù là “tốt” hay “xấu”.
  5. Gặp khó khăn là một phần tất yếu của việc học. Nếu cái gì cũng đơn giản hoặc dễ làm thì có thể các con đã chưa thực sự học được gì.
  6. Các con có khả năng làm được bất cứ điều gì. Tư duy của các con là quan trọng hơn cả; chứ không phải những kiến thức con biết hoặc không biết hoặc những gì con làm tốt hoặc làm không tốt.

Nguồn: TeachThought
Ảnh: Google stock