[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_btn title=”Xem chi tiết” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.aitsl.edu.au%2Flead-develop%2Funderstand-the-principal-standard|title:https%3A%2F%2Fwww.aitsl.edu.au%2Flead-develop%2Funderstand-the-principal-standard|target:%20_blank|”][vc_column_text]Tài liệu Tiêu chuẩn Nghề Hiệu trưởng và Hồ sơ Lãnh đạo của Úc (The Australian Professional Standard for Principals and the Leadership Profiles) được thiết kế và phát triển bởi Viện Lãnh đạo Trường học và Giảng dạy Úc (Australian Institute for Teaching and School Leadership AITSL) lần đầu tiên vào năm 2011.

Tài liệu này bao gồm hai phần: Bộ tiêu chuẩn Nghề và Hồ sơ Lãnh đạo.

Tiêu chuẩn Nghề là một bản tuyên bố công khai nêu ra những điều mà một hiệu trưởng được mong đợi phải biết, hiểu và làm được để thành công trong công việc của người hiệu trưởng. Bô tiêu chuẩn xem xét ba Yêu cầu Lãnh đạo cốt lõi (Leadership Requiments) và năm Thực hành Nghề nghiệp (Professional Practice) mà một hiệu trưởng cần để cải thiện tác động của bản thân như một nhà lãnh đạo ở hiện tại hoặc tương lai.

Hồ sơ lãnh đạo (‘Hồ sơ’) được phát triển và xác nhận bởi Bộ Tiêu chuẩn, mô tả chi tiết  các Yêu cầu Lãnh đạo và Thực hành Nghề nghiệp. Các Hiệu trưởng có thể sử dụng các Hồ sơ này để giúp họ tiến bộ và phát triển thành những nhà lãnh đạo trường học. Các nhà lãnh đạo hiệu quả nhất nhìn nhận học tập có ý nghĩa sống còn đối với nghề nghiệp của họ.

Tài liệu Tiêu chuẩn Nghề Hiệu trưởng các Hồ sơ Lãnh đạo của Úc, hướng dẫn các nhà lãnh đạo trường học  trên con đường trau dồi chuyên môn. Nó trao quyền cho các nhà lãnh đạo trường học trên toàn nước Úc phát triển và hỗ trợ giáo dạy tác động ở mức cao nhất việc học tập của học sinh.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image source=”featured_image” img_size=”full” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row]