Bản quyền bài dịch

Bản quyền đối với bản dịch được công bố trên Trang thông tin giáo dục TFV cùng được chia sẻ bởi người dịch, người hiệu đính (nếu phải hiệu đính) và trang thông tin giáo dục TFV. Trong trường hợp bản dịch phát sinh doanh thu (ấn phẩm giấy hoặc điện tử), thì sau khi trừ các chi phí biên soạn, in ấn, phát hành, lợi nhuận thu được sẽ được chia theo tỉ lệ: Người dịch: 50% (hoặc 80% nếu không phải hiệu đính); Người hiệu đính: 30%, Teach For Vietnam 20%.

Đăng tải, phát hành lại bản dịch từ Trang thông tin giáo dục TFV

Việc đăng tải lại trên các trang mạng các bài dịch đã công bố trên website TFV phải ghi rõ nguồn (bao gồm tên tác giả, tên tài liệu gốc, nguồn thông tin gốc, tên người dịch và người hiệu đính (nếu có) và dẫn link tới bài dịch gốc trên trang tin giáo dục TFVBên đăng lại tuyệt đối không được biên tập, chỉnh sửa bài viết nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Teach For Vietnam.

Trong trường hợp in ấn hoặc sử dụng các bài viết cho mục đích thương mại, các bên liên quan phải nhận được sự cho phép bằng văn bản của Teach For Vietnam.

Tất cả các tài liệu dịch công bố trên trang tin giáo dục của TFV chỉ mang tính chất tham khảo, nghiên cứu mà không đại diện cho bất cứ một quan điểm, lập trường hay tiếng nói của Teach For Vietnam. TFV không chịu bất cứ trách nhiệm hay hệ quả phát sinh nào về độ tin cậy của số liệu, các ý kiến, đánh giá nhận định, và tính chính xác của các bài dịch cũng như việc trích dẫn, sử dụng lại nội dung của các bài dịch đó dưới bất kỳ hình thức nào.

Miễn trừ trách nhiệm

TFV tri ân và trân trọng sự đóng góp của các cộng tác viên song TFV không thể chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ tài chính nào đối với các tổn thất, thiệt hại về vật chất, tinh thần, thời gian, sức khỏe… có thể xảy ra đối với các cộng tác viên trong quá trình tiến hành cộng tác với TFV.