“Tôi giỏi Toán, nhưng điều gì xảy ra với kỹ năng viết, tôi cảm thấy ít tự tin về bản thân mình,” Gates viết trong một bài đăng trên blog Gates Note gần đây. “Tôi viết một bài luận và bắt đầu tự hỏi, “Tôi sẽ nhận được điểm A hay C với bài luận này? Những kỹ năng nào tôi cần phải cải thiện?”.