Chuyên mục: Câu chuyện Teach For All

Chuyện của Curtis

Là một người giáo viên, khi quá bận rộn với cuộc sống, bạn có nghĩ mình đã lỡ mất điều gì không? “Is the world that’s busy, or my mind?” (Haemin Sunim – The things you can see only when you slow down) – “Là thế giới ngoài kia...

Đọc thêm

Teach For All’s Global Learning Lab – Khám phá quá trình lớn mạnh bên trong các lớp học và cộng đồng

“Nhưng nếu chúng ta hình dung lại toàn bộ hệ thống bằng cách học hỏi từ học sinh và gia đình. Bằng cách hỏi họ muốn gì và họ cần gì. Bằng cách hỏi rằng cơ hội, khả năng lãnh đạo và sự quyết tâm trông như thế nào qua góc...

Đọc thêm
Tải