Chuyên mục: Khác

Teach For All’s Global Learning Lab – Khám phá quá trình lớn mạnh bên trong các lớp học và cộng đồng

“Nhưng nếu chúng ta hình dung lại toàn bộ hệ thống bằng cách học hỏi từ học sinh và gia đình. Bằng cách hỏi họ muốn gì và họ cần gì. Bằng cách hỏi rằng cơ hội, khả năng lãnh đạo và sự quyết tâm trông như thế nào qua góc...

Đọc thêm
Tải