Bus For Change 2019 – Bến Tre

[TỔNG KẾT BUS FOR CHANGE 2019 – BẾN TRE]Đồng khởi khởi nghiệp và Đồng kiến tạo cho phát triển bền vữngBến Tre có gì? Dừa, khởi nghiệp và những người con trụ lại nơi đất mẹ. “Thanh niên Bến Tre thường xuyên nói về khởi nghiệp” – tinh thần dám mơ, dám làm ở vùng đất này mạnh lắm, đi từ tỉnh tới xã, từ người lớn đến trẻ em. Tinh thần khởi nghiệp còn được đưa vào trong các nhà trường thông qua nội dung học chính khóa và ngoại khóa. Có lẽ vì vậy, sự dấn thân và quyết tâm hành động dựa trên những hiểu biết về địa phương thể hiện rất rõ ở giáo viên và học sinh nơi đây. Chỉ khi thấy được sức trẻ và mong muốn chân thành cùng xây dựng quê hương Bến Tre, thầy cô mới chấp nhận chúng tôi. Từ chỗ lạ lẫm với STEM, với Tư duy kiến tạo (Design Thinking), qua những hoạt động “Vòng tròn chia sẻ”, “Đưa giáo viên ra ngoài cửa lớp” để học thực tế, giáo viên dần hào hứng khi nhận ra mình đã dùng những phương pháp này trong giảng dạy từ lâu. Họ sôi nổi tranh luận kế hoạch áp dụng cho năm học mới, và rất mong chờ giai đoạn 2 của chương trình – Mạng lưới Đại sứ Đồng kiến tạo.Học sinh cũng bao lần làm chúng tôi ngạc nhiên với “chất địa phương” rất rõ – các em hiểu về nơi các em sống, có cảm nhận về những gì là điểm mạnh, những gì là khó khăn của quê mình và đưa ra ý tưởng sát với thực tế: xe điện phục vụ du lịch sinh thái, mô hình homestay tận dụng lợi thế địa phương (dừa, nắng, kênh rạch)… Thầy Long, một thành viên của chương trình tập huấn kể rằng:“Thầy đã rất ngạc nhiên với không khí tham gia nhiệt tình của các thầy cô ở đây cùng các bạn từ đầu đến cuối. Thầy nghĩ rằng các thầy cô được truyền cảm hứng bởi sức trẻ của hai bạn.”Teach For Vietnam muốn nói rằng, không thầy ơi, chính chúng tôi mới là người được tiếp sức. Bến Tre đã càng củng cố niềm tin vào những gì đang làm, tìm được những người có cùng chí hướng. Cảm giác được mạnh mẽ rằng hành trình vì giáo dục này đây là đúng, hòa chung với làn sóng với các địa phương khác.*Bài viết có tham khảo blog chia sẻ của Fellow Ngọc Lê🎋 CHIẾN DỊCH GÂY QUỸ “TRẺ EM HÔM NAY, THÁNH GIÓNG NGÀY MAI” VẪN CẦN HƠN 700 TRIỆU TỪ CỘNG ĐỒNG 🎋👉 Ủng hộ chúng tôi ngay hôm nay với thông tin tại link sau: https://teachforvietnam.org/tai-tro/#section-0. 📅Chiến dịch sẽ kết thúc vào ngày 15/7/2019.📊 Báo Cáo Hoạt Động Năm 2018 – 2019: http://bit.ly/TFVAnnualReport20182019-VNℹ️ Kế hoạch hoạt động năm 2019: https://teachforvietnam.org/#kehoach#BusForChange #TeachForVietnam #treemhomnaythanhgiongngaymai

Người đăng: Teach For Vietnam vào Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Đồng khởi khởi nghiệp và Đồng kiến tạo cho phát triển bền vững

Bến Tre có gì? Dừa, khởi nghiệp và những người con trụ lại nơi đất mẹ.

“Thanh niên Bến Tre thường xuyên nói về khởi nghiệp” – tinh thần dám mơ, dám làm ở vùng đất này mạnh lắm, đi từ tỉnh tới xã, từ người lớn đến trẻ em. Tinh thần khởi nghiệp còn được đưa vào trong các nhà trường thông qua nội dung học chính khóa và ngoại khóa.

Có lẽ vì vậy, sự dấn thân và quyết tâm hành động dựa trên những hiểu biết về địa phương thể hiện rất rõ ở giáo viên và học sinh nơi đây.

Chỉ khi thấy được sức trẻ và mong muốn chân thành cùng xây dựng quê hương Bến Tre, thầy cô mới chấp nhận chúng tôi. Từ chỗ lạ lẫm với STEM, với Tư duy kiến tạo (Design Thinking), qua những hoạt động “Vòng tròn chia sẻ”, “Đưa giáo viên ra ngoài cửa lớp” để học thực tế, giáo viên dần hào hứng khi nhận ra mình đã dùng những phương pháp này trong giảng dạy từ lâu. Họ sôi nổi tranh luận kế hoạch áp dụng cho năm học mới, và rất mong chờ giai đoạn 2 của chương trình – Mạng lưới Đại sứ Đồng kiến tạo.
Học sinh cũng bao lần làm chúng tôi ngạc nhiên với “chất địa phương” rất rõ – các em hiểu về nơi các em sống, có cảm nhận về những gì là điểm mạnh, những gì là khó khăn của quê mình và đưa ra ý tưởng sát với thực tế: xe điện phục vụ du lịch sinh thái, mô hình homestay tận dụng lợi thế địa phương (dừa, nắng, kênh rạch)… 
Thầy Long, một thành viên của chương trình tập huấn kể rằng:

“Thầy đã rất ngạc nhiên với không khí tham gia nhiệt tình của các thầy cô ở đây cùng các bạn từ đầu đến cuối. Thầy nghĩ rằng các thầy cô được truyền cảm hứng bởi sức trẻ của hai bạn.”

Teach For Vietnam muốn nói rằng, không thầy ơi, chính chúng tôi mới là người được tiếp sức. Bến Tre đã càng củng cố niềm tin vào những gì đang làm, tìm được những người có cùng chí hướng. Cảm giác được mạnh mẽ rằng hành trình vì giáo dục này đây là đúng, hòa chung với làn sóng với các địa phương khác.

*Bài viết có tham khảo blog chia sẻ của Fellow Ngọc Lê

🎋 CHIẾN DỊCH GÂY QUỸ “TRẺ EM HÔM NAY, THÁNH GIÓNG NGÀY MAI” VẪN CẦN HƠN 700 TRIỆU TỪ CỘNG ĐỒNG 🎋
👉 Ủng hộ chúng tôi ngay hôm nay với thông tin tại link sau: https://teachforvietnam.org/tai-tro/#section-0
📅Chiến dịch sẽ kết thúc vào ngày 15/7/2019.
📊 Báo Cáo Hoạt Động Năm 2018 – 2019: http://bit.ly/TFVAnnualReport20182019-VN
ℹ️ Kế hoạch hoạt động năm 2019: https://teachforvietnam.org/#kehoach
#BusForChange #TeachForVietnam #treemhomnaythanhgiongngaymai