“NĂM NGÀY DÀI HAY NGẮN?”

Câu trả lời, có lẽ là cả hai.

Dài, vì lần đầu tiên Teach For Vietnam được cảm nhận sự ủng hộ của tỉnh Quảng Nam thật rõ. Thầy cô, ban giám hiệu và chính quyền địa phương cùng Teach For Vietnam hợp tác hiệu quả như những người bạn lâu năm.

Ngắn, vì có lẽ năm ngày chỉ đủ để Bus For Change cùng thầy cô làm “người đi ngược dòng” một đoạn đường. Nhiều nơi (đặc biệt là nông thôn) vẫn còn hiện tượng “chảy máu chất xám”, các vấn đề địa phương không được tận dụng đúng mức.

Hành trình giáo dục này cần ta đi lâu dài, và đi cùng nhau. Muốn phát triển bền vững, cần Đồng Kiến Tạo.

Bus For Change ra đời từ chính niềm trăn trở ấy.

Với sự đóng góp quý giá của quỹ ExxonMobil Vietnam và U.S. Consulate General – Ho Chi Minh City, Bus For Change lăn bánh đến huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cùng mong muốn khơi dậy tinh thần, lan tỏa giáo dục STEM và các cách tiếp cận mới trong việc học tiếng Anh cho giáo viên địa phương. Giai đoạn 1 là tuần tập huấn dành cho giáo viên và học sinh với ba phần chính:

🚩 Kết nối với bản thân và cộng đồng 
🚩 Trải nghiệm thực tế các phương pháp giảng dạy
🚩 Thực hành và áp dụng

Các giáo viên sau khi tham gia chương trình sẽ tiếp tục trở thành Đại sự Đồng kiến tạo tại cộng đồng địa phương. Thầy cô sẽ ứng dụng những gì được chia sẻ để mang bối cảnh địa phương vào bài giảng, tổ chức các sự kiện, câu lạc bộ để học sinh có không gian học qua trải nghiệm.

Teach For Vietnam trân trọng cảm ơn sự đóng góp quý giá của các doanh nghiệp, sự hỗ trợ của ban ngành địa phương và sự đồng hành của thầy cô, nhà trường. Chúng tôi đã không thể viết những dòng này, nếu thiếu mọi người. 
#BusForChange #ExxonMobil #TeachForVietnam