Dạy học là một nghề được ưa thích tại Phần lan. Số lượng ứng viên dự tuyển thường cao hơn so với lượng chỉ tiêu đầu vào của chương trình đào tạo giáo viên. Do đó, trình độ học vấn đầu vào của giáo viên tương lai là tốt. Có nhiều lí do đằng sau sự ưa thích này. Nghề dạy học có vị trí cao tại Phần Lan. Các giáo viên được tự chủ hoàn toàn trong công việc, cũng như hệ thống giáo dục Phần Lan hoạt động dựa trên sự tin cậy hơn là kiểm soát.